Prawa autorskie do utworu – czy lepiej zatrudniać na umowę o pracę?

Dziś mamy Światowy Dzień Grafika i ten fakt wywołał do tablicy temat praw autorskich. Dlaczego grafików należałoby zatrudniać na podstawie umowy o pracę? Jest to moja czysto subiektywna sugestia oparta o to, że przedsiębiorcy nie mają czasu na przypilnowanie wszystkich spraw formalnych w swojej firmie, w tym niestety również kwestii tego jak prawidłowo przenieść prawa autorskie do utworu.

Forma przeniesienia praw autorskich

Przypomnijmy dla porządku, że aby przenieść autorskie prawa majątkowych do utworu (logo, grafik, artykułu blogowego i wiele innych) wymaga do swej skuteczności formy pisemnej – czyli oryginalnych, własnoręcznych podpisów złożonych pod dokumentem, w którym zawarte jest przeniesienie autorskich praw majątkowych. Czy muszę tutaj dodawać, że wymiana e-maili, czy skan podpisu taką formą nie są? Również faktura zawierająca odrębny tytuł wpłaty: „przeniesienie praw autorskich”, nie jest wystarczająca, ani nawet jej opłacenie…

Umowa o przeniesienie praw autorskich

Zatem w każdej umowie o dzieło z grafikiem, czy umowie współpracy B2B – zawartej przypomnę w formie pisemnej – powinien znaleźć się paragraf o przeniesieniu autorskich praw majątkowych! Jeżeli tego nie dopilnujecie, to nie macie praw do grafik, logo identyfikacji wizualnej – za które przecież zapłaciliście. Co więcej grafik może sprzedać swój projekt innej firmie, zazwyczaj Twojej konkurencji…

Przeniesienie praw autorskich w ramach stosunku pracy

Dlaczego zatem piszę o umowie o pracę? Bo zawierasz ją w formie pisemnej i to zazwyczaj na czas dłuższy niż wykonanie jednego projektu. A także z tego powodu, że jest szczególna regulacja dotycząca przeniesienia praw autorskich pracowników.

Artykuł 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje tę kwestię dużo bardziej korzystnie dla pracodawcy: „pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.”

Zatem zastosowanie się do tego zapisu powoduje automatyczne przejście praw autorskich na pracodawcę, co znacznie upraszcza sprawę. Dlatego też osobom, które nie mają czasu zastanawiać się nad kwestia praw autorskich rekomenduję stosowanie umów o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *