Polityka prywatności

Twoje dane są bezpieczne, bo dbam o Twoją prywatność jak o swoją własną. Jeżeli posiadam jakieś Twoje dane, oznacza to, że dobrowolnie je udostępniono. Przetwarzam je w ramach udzielonych przez Ciebie zgód (za wyjątkiem automatycznie zbieranych plików cookies). Możesz w każdej chwili zażądać ich usunięcia – wystarczy, że wypiszesz się automatycznie z listy
lub napiszesz e-mail na adres: kancelaria@legalyou.pl

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora, na warunkach określonych w:

 – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);
– Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr. 144, poz. 1204, ze zm.).

Kto jest Administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urszula Lasek (dalej: „Administrator”), prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji przedsiębiorców,
NIP: 661-151-79-88, e-mail: kancelaria@legalyou.pl.

Dane osobowe

Dane osobowe są zbierane za pomocą formularzy dostępnych na Stronie lub w portalach społecznościowych, w szczególności za pomocą formularza kontaktowego i zapisu
na newsletter oraz poprzez dobrowolne przesłanie dokumentów, np. CV, portfolio itp.

Cele przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w celu:

 1. Komunikacji, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zapytania lub wniosek
  o przesłanie oferty lub prośby o kontakt bezpośredni poprzez wiadomości e-mail, komunikatory internetowe, kontakt telefoniczny, itp. Dane będą przetwarzane
  nie dłużej niż ustanie celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu.
 2. Wykonania usługi, zawartej umowy lub przesłania oferty – w zakresie niezbędnym
  do zawarcia lub wykonania umowy.
 3. Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych, np. wystawienia faktury, rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dowodowym, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w oparciu
  o prawie uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń.
 5. Analitycznym, polegającym na analizie danych zbieranych automatycznie na stronie internetowej www.legalyou.pl (dalej „Strona”), np. Facebook Piksel, pliki cookies Google Analytics itp.
 6. W przypadku platform społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
  w celu administrowania i zarządzania stroną oraz grupami, komunikacji z użytkownikami oraz kierowania treści o charakterze marketingowym – w oparciu o uzasadniony interes Administratora.
 7. W celu wysyłania newslettera, zawierającego informacje edukacyjne i marketingowe – na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. W celu tworzenia własnych baz danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 9. W celu poprawy jakości oferowanych usług i dostosowania treści publikowanych
  w Internecie do indywidualnych potrzeb – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO).
 10. Dane osobowe przekazywane w związku z rekrutacją na stanowiska pracy lub oferty współpracy przetwarzane są w celu jej prowadzenia i wyłonienia kandydata. Przetwarzanie danych odbywa się na postawie udzielonej zgody i w zakresie dobrowolnie przekazanych informacji.

Kto ma dostęp do Twoich danych

Przekazanie Twoich danych następuje tylko wówczas, jeżeli jest to niezbędne. Dostęp do danych mogą mieć wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np.: księgowe, informatyczne, hostingowe, udostępniający wysyłkę newslettera, udostępniający platformę kursową oraz podmioty współpracujące przy realizacji umowy.

Jakie masz uprawnienia

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych przysługuje:

– prawo dostępu do danych osobowych;

– sprostowania, poprawiania danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– prawo usunięcia danych osobowych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania;

– prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W celu realizacji swoich uprawnień możesz zwrócić się do Administratora w każdym czasie poprzez e-mail: kancelaria@legalyou.pl wskazując zakres żądania.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy podanie danych jest konieczne

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych informacji, może wiązać się z brakiem możliwości wykonania usługi, osiągnięcia określonego celu lub podjęcia zamierzonych działań.

Polityka cookies

Administrator stosuje następujące technologie śledzące, czyli pliki cookies:

Piksel Facebooka – dostarczane przez Facebook Inc. w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

Wbudowany kod Google Analitics – dostarczane przez Google LLC w celu analizy statystyk Strony.

(Poniższa treść polityki cookies chroniona jest prawem autorskim, prawa te przysługują IAB Polska  http://wszystkoociasteczkach.pl).

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zastrzeżenia prawne

Wszystkie treści publikowane na stronach i serwisach Administratora są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie w całości lub części wymaga wyraźnej i uprzedniej zgody Administratora lub podmiotów, którym te prawa przysługują.

Treści publikowane w Internecie nie stanowią indywidualnej porady prawnej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie, podejmowanie działań lub zaniechania podjęte na podstawie publikowanych treści.

Linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych powodują przekierowanie na strony niezależne od Administratora. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony oraz ich politykę ochrony danych osobowych.