Nowe możliwości w dziedziczeniu spółek.

Nareszcie zmiana, która umożliwia bardziej efektywne zadysponowanie majątkiem wspólnika spółki osobowej!

Od 1 stycznia 2020 r. można przekazać zapisem windykacyjnym ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Oznacza to, że każdy wspólnik ww. spółek będzie mógł zadecydować w rozporządzeniu testamentowym, co stanie się z jego udziałem w spółce na wypadek śmierci. Dzięki temu, będzie można uniknąć kryzysu, jaki pojawia się w każdej spółce z powodu śmierci wspólnika, lub też znacznie go ograniczyć czasowo

Wypada jednak w tym miejscu wspomnieć, że aby skorzystać z zapisu windykacyjnego w tej postaci, umowa spółki musi przewidywać możliwość zadysponowania udziałem na wypadek śmierci. Zatem zalecam ostrożność w zbyt dowolnym korzystaniu z nowego zapisu –  zachęcam do przeczytania umowy spółki, wprowadzenia w niej zmian, o ile to konieczne, i dopiero wtedy wzięcia pod uwagę możliwości, jakie niesie ze sobą zmiana prawa o zapisie windykacyjnym.