Umowa dożywocia – sposób na zapewnienie sobie bezpiecznej starości.

Jesteś właścicielem nieruchomości? Masz dom, mieszkanie lub działkę? Jeśli potrzebujesz opieki, a Twoja emerytura jest zbyt niska na zatrudnienie opiekuna, sprawdź możliwość, jaką daje podpisanie umowy dożywocia.

Na czym polega umowa dożywocia?

Umowa dożywocia polega na tym, że przenosisz własność nieruchomości (nie całego majątku!) na inną osobę, która w zamian staje się Twoim opiekunem.

Opiekunem może zostać zarówno ktoś z rodziny, jak i ktoś zupełnie nie spokrewniony. To może być sąsiad, osoba zupełnie obca, albo dalszy krewny. Ważne jest, aby osoba ta chciała i mogła przyjąć na siebie taką odpowiedzialność, jak zapewnienie Ci opieki do końca życia. Musi tego dokonać bez względu na pogarszający się stan zdrowia, trudny charakter, czy inne niedogodności, których nie da się przewidzieć w dniu podpisania umowy.

Jakie są obowiązki opiekuna?

Zgodnie z kodeksem cywilnym powinien on:

przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania,  światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Umowa jednak może przewidywać inne obowiązki. Zatem to Ty zdecydujesz, czego oczekujesz od swojego opiekuna. Nie musisz się nigdzie przeprowadzać, możesz nadal mieszkać we własnym domu i mieć go tylko dla siebie. Możecie w umowie uregulować również inne dodatkowe obowiązki, albo też z niektórych zrezygnować (np. nadal będziesz ponosić opłaty za media). Ważne, żeby o tym zadecydować w umowie.

Forma właściwa dla umowy dożywocia

Umowę podpisujesz z opiekunem u notariusza, w formie aktu notarialnego. Notariusz powinien również wyjaśnić Ci wszystkie kwestie związane z umową i odpowiednio zabezpieczyć interesy obu stron.

Wiadomo jednak, że przy załatwianiu formalności, zawsze jest mało czasu, w kancelariach jest pośpiech i stres… Zatem zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy, zleć przygotowanie wzoru. Dzięki temu spokojnie zapoznasz się z jej treścią w domu, bez presji i pośpiechu. Koniecznie skonsultuj ją z inną osobą, rodziną albo adwokatem, żeby mieć pewność, co otrzymasz w zamian za swoją nieruchomość. Pośpiech jest często złym doradcą, ale nie czekaj też do momentu, kiedy nie będziesz mieć już sił na załatwianie spraw urzędowych.